Няголова М. (2010) Психологическото учение за волята в творчеството на Никола Алексиев, Дни на науката’2009, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», с. 181 – 190.


Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Психологическото учение за волята в творчеството на Никола Алексиев, Дни на науката’2009, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», с. 181 – 190. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12286
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/