Няголова М. (2010) Никола Бобчев – първият български методолог на психологията, България и българите в Европа, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», Велико Търново, с. 144 – 153.


Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Никола Бобчев – първият български методолог на психологията, България и българите в Европа, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», Велико Търново, с. 144 – 153. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12285
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/