Няголова М. (2010) Генетичният структурализъм на Люсиен Голдман и методологията на литературния анализ, Юбилеен сборник 35 години катедра «Обща и сравнителна литературна история», под ред. на Н. Няголова, Университетско издателство «Св. св. Кирилл и Методий», Велико Търново, с. 283-288.


Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Генетичният структурализъм на Люсиен Голдман и методологията на литературния анализ, Юбилеен сборник 35 години катедра «Обща и сравнителна литературна история», под ред. на Н. Няголова, Университетско издателство «Св. св. Кирилл и Методий», Велико Търново, с. 283-288. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12284
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/