Няголова М. (2010) Психологията на мисленето в творчеството на Андрей Брушлински, Психология 2010: актуални въпроси, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2010, с. 77 - 89.


Няголова, Марияна (2010) Няголова М. (2010) Психологията на мисленето в творчеството на Андрей Брушлински, Психология 2010: актуални въпроси, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2010, с. 77 - 89. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12282
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/