Няголова М. (2011) Стелла Русчева и развитието на социалната психология в България, Дни на науката’ 2010, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, Велико Търново, с. 151 – 160


Няголова, Марияна (2011) Няголова М. (2011) Стелла Русчева и развитието на социалната психология в България, Дни на науката’ 2010, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, Велико Търново, с. 151 – 160 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12279
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/