Няголова, М. (2011) Проблема свободы субъекта в психологических теориях Московской школы С. Л. Рубинштейна, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 1, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 167 – 175.


Няголова, Марияна (2011) Няголова, М. (2011) Проблема свободы субъекта в психологических теориях Московской школы С. Л. Рубинштейна, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 1, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 167 – 175. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12278
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/