Няголова, М. (2011) Академик Михаил Димитров – между психологията и историята, Дни на науката’2011, том 1, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, «Фабер», Велико Търново, с. 199 – 207.


Няголова, Марияна (2011) Няголова, М. (2011) Академик Михаил Димитров – между психологията и историята, Дни на науката’2011, том 1, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, «Фабер», Велико Търново, с. 199 – 207. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12276
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/