Няголова, М. (2012) Принос към историята на психологията в България (От Освобождението до 1912 година), Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 2 – 22.


Няголова, Марияна (2012) Няголова, М. (2012) Принос към историята на психологията в България (От Освобождението до 1912 година), Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 2 – 22. Благоевград


 
  Статия
 
 Издадено
  12273
 Марияна Няголова

1. Chehirian J. Excavating the psyche: A social history of Soviet psychiatry in Bulgaria. Culture, Medicine, and Psychiatry, Springer. June 2018, Volume 42. Issue 2. hh/ 449 - 480.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/