Няголова, М. (2012) Нов български труд по психология на творчеството, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 75 – 77.


Няголова, Марияна (2012) Няголова, М. (2012) Нов български труд по психология на творчеството, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 75 – 77. Благоевград


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12272
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/