Няголова М. Д. (2012) Планиране и организация на семинарните занятия по психология, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 382 – 392.


Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Планиране и организация на семинарните занятия по психология, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 382 – 392. Шумен


 
  Статия
 
 Издадено
  12266
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/