Няголова М. (2012) Проблемите на античната психология в трудовете на Роберт Заборовски, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 6, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 212 – 221.


Няголова, Марияна (2012) Няголова М. (2012) Проблемите на античната психология в трудовете на Роберт Заборовски, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 6, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 212 – 221. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12265
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/