Няголова М. Д. (2012) Проблема общения в психологических теориях Б. Ф. Ломова и А. В. Брушлинского, Развитие психологии в системе комплексного человекознания, Част 2, под ред. А. Л. Журавлева и В. А. Кольцовой, издательство «Институт психологии РАН», М., 2012, с. 109 - 111.


Няголова, Марияна (2012) Няголова М. Д. (2012) Проблема общения в психологических теориях Б. Ф. Ломова и А. В. Брушлинского, Развитие психологии в системе комплексного человекознания, Част 2, под ред. А. Л. Журавлева и В. А. Кольцовой, издательство «Институт психологии РАН», М., 2012, с. 109 - 111. Москва, Руска федерация


 
  Статия
 
 Издадено
  12264
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/