Карапенчев, Ж., Няголова М. (2013) Две нови български издания по педагогическа психология, Педагогически алманах, ХХ, 2012, 2, Университетско издателство «Св. Св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2013, с. 265 – 272.


Няголова, Марияна (2013) Карапенчев, Ж., Няголова М. (2013) Две нови български издания по педагогическа психология, Педагогически алманах, ХХ, 2012, 2, Университетско издателство «Св. Св. Кирил и Методий», Велико Търново, 2013, с. 265 – 272. Велико Търново


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12260
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/