Няголова, М. (2013) Ново социално-психологическо изследване на историята на руската психология, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 6, №2 (2013), с. 376 – 380.


Няголова, Марияна (2013) Няголова, М. (2013) Ново социално-психологическо изследване на историята на руската психология, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 6, №2 (2013), с. 376 – 380. Благоевград


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12258
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/