Няголова М. (2013) Андрей Брушлински и психологическото изследване на общуването (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 39 - 47.


Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Андрей Брушлински и психологическото изследване на общуването (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 39 - 47. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12255
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/