Няголова М. (2013) Психология и култура в творчеството на Стилиян Чилингиров, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 48 - 57.


Няголова, Марияна (2013) Няголова М. (2013) Психология и култура в творчеството на Стилиян Чилингиров, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 48 - 57. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12254
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/