Няголова М. Д. (2014) Историята на световната психология в творчеството на Людмила Анцыферова (по случай 90 години от рождението й и една година от смъртта й). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 211 – 220.


Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на световната психология в творчеството на Людмила Анцыферова (по случай 90 години от рождението й и една година от смъртта й). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 211 – 220. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12252
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/