Няголова М. Д. (2014) Историята на руската психология в московския период от творчеството на Сергей Рубинщайн (по случай 125 години от рождението му). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 190 – 200.


Няголова, Марияна (2014) Няголова М. Д. (2014) Историята на руската психология в московския период от творчеството на Сергей Рубинщайн (по случай 125 години от рождението му). Сборник от доклади от Годишна университетска научна конференция. 3-4 юли 2014 г., Том 14. Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», под ред. на Ив. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на Национален военен университет «Васил Левски», 2014, с. 190 – 200. Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  12250
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/