Nyagolova M. D. (2014) Ludmila Ivanovna Anziferova – The Russian historian of foreign Psychology / Няголова М. Д. Людмила Ивановна Анцыферова – российский историк зарубежной психологии, Наука и савремени универзитет 4, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевич. Ниш: Издавачки центар 2014. с. 63 – 65.


Няголова, Марияна (2014) Nyagolova M. D. (2014) Ludmila Ivanovna Anziferova – The Russian historian of foreign Psychology / Няголова М. Д. Людмила Ивановна Анцыферова – российский историк зарубежной психологии, Наука и савремени универзитет 4, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевич. Ниш: Издавачки центар 2014. с. 63 – 65. Ниш


 
  Доклад
 
 Издадено
  12249
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/