Няголова М. Д., Филипова В. А. (2015) Вклад Сотира Бранкова в изучение юридических аспектов психологической диллемы (на материалле болгарской психологии и юриспруденции). Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ, Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 65 – 66.


Няголова, Марияна (2015) Няголова М. Д., Филипова В. А. (2015) Вклад Сотира Бранкова в изучение юридических аспектов психологической диллемы (на материалле болгарской психологии и юриспруденции). Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ, Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 65 – 66. Ниш


 
  Доклад
 
 Издадено
  12248
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/