Няголова М. (2015) Нов български труд в областта на синергетиката. Psychological Thought. 2015, Vol. 8 (2). 211 - 214. http://psyct.psychopen.eu/article/view/150/pdf


Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Нов български труд в областта на синергетиката. Psychological Thought. 2015, Vol. 8 (2). 211 - 214. http://psyct.psychopen.eu/article/view/150/pdf Благоевград


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12245
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/