Няголова М. (2015) Нов български принос в теорията на синергетиката, Педагогически форум, 2015, брой 1, с. 114 - 116.


Няголова, Марияна (2015) Няголова М. (2015) Нов български принос в теорията на синергетиката, Педагогически форум, 2015, брой 1, с. 114 - 116. Стара Загора


 
  Рецензия
 
 Издадено
  12244
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/