Между вярата и разума. Първи въпроси. Първо издание София: Фондация „Покров Богородичен“, 2014, 104 с. ISBN 978-954-9272-35-8.


Киров, Димитър (2014) Между вярата и разума. Първи въпроси. Първо издание София: Фондация „Покров Богородичен“, 2014, 104 с. ISBN 978-954-9272-35-8. София


 разглежда въведителни въпроси в областта на библеистиката и богословието като цяло. Изяснява отделни категории и понятия от богословско-философски характер
  Книга
 вяра, разум, теизъм, пантеизъм, атеизъм


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12243
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/