Кънчева, Е. Ангажираност в часовете по физическо възпитание на освободените от час учиници. сб.тр. МНК "Европейски стандарти в спортното образование", В. Търново, 2007, изд.Фабер, ISBN 978-954-775-799-8, с. 147-152.


Кънчева, Елена (2007) Кънчева, Е. Ангажираност в часовете по физическо възпитание на освободените от час учиници. сб.тр. МНК "Европейски стандарти в спортното образование", В. Търново, 2007, изд.Фабер, ISBN 978-954-775-799-8, с. 147-152. В. Търново, изд.Фабер, ISBN 978-954-775-799-8


 В статията се откроява мотивационата стойност на идеята освободените от час ученици да не се чувстват изолирани и пренебрегнати.
  Доклад
 освободени ученици, физическо възпитание
 Издадено
  12240
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/