Кънчева, Елена. Модулно обучение по спортно катерене.сб. тр. МНК "Съвременни аспекти на спортното образование", В. Търново, 2006, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4,с. 176-180


Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Елена. Модулно обучение по спортно катерене.сб. тр. МНК "Съвременни аспекти на спортното образование", В. Търново, 2006, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4,с. 176-180 В. Търново, 2006, Унив. изд. Св.св. Кирил и Методий, ISBN 10:954-524-517-4


 Разглежда се спортното катерене като съвременен спорт, който всестранно развива у децата множество полезни навици, умения и физически качества.
  Доклад
 модул, спортно катерене,
 Издадено
  12238
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/