Между вярата и разума. Първи въпроси. Второ преработено издание, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 197 с. ISBN 978-954-2972-49-5. COBISS.BG-ID 1276236260


Киров, Димитър (2016) Между вярата и разума. Първи въпроси. Второ преработено издание, София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 197 с. ISBN 978-954-2972-49-5. COBISS.BG-ID 1276236260 София


 Запознава студентите и читателите с основни идеи и изходни предпоставки за навлизане в богословието. Разглежда въпроси, свързани с вярата и знанието, Свещеното Писание, богословски категории.
  Книга
 вяра, знание, наука, теизъм, атеизъм, пантеизъм, постмодернизъм


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12237
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/