Категории и понятия от преддверието на библейското богословие. – В сб. Два стълба на храма. 11, София: „Библейска библиотека“, 2016, 23-49 c., ISBN 978-954-92168-8-2


Киров, Димитър (2016) Категории и понятия от преддверието на библейското богословие. – В сб. Два стълба на храма. 11, София: „Библейска библиотека“, 2016, 23-49 c., ISBN 978-954-92168-8-2 София


 Разглежда вярата и неверието в съществуването на Бога и рационалните основания "за" и "против". Поставят проблемите: вяра и наука, вяра и знание, Библия и наука; вечност и безкрайност.
  Статия
 Библия, вяра, знание, наука, вечност, безкрайност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12234
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/