Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля. В (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов, Доц. д-р Свилен Тутеков, д-р Стефка Кънчева) Свещеното Писание в Църковното предание. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 91-112 с., ISBN 978-954-9272-50-1 COBISS.BG-ID 1275384292


Киров, Димитър (2016) Жребият в Свещеното Писание като израз на Божията воля. В (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р Мариян Стоядинов, Доц. д-р Свилен Тутеков, д-р Стефка Кънчева) Свещеното Писание в Църковното предание. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2016, 91-112 с., ISBN 978-954-9272-50-1 COBISS.BG-ID 1275384292 София


 Разглежда се употребата на жребия в Свещеното Писание, различните практики в древния Израил, в Новия Завет и в древната Църква. Сочат и се някои съвременни практики.
  Доклад
 жребий, Свещено Писание,предание, Божия воля, практики


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12233
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/