Секуларизмът в светлината на Свещеното Писание. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, 189-201 с. ISBN 978-619-7221-04-6


Киров, Димитър (2015) Секуларизмът в светлината на Свещеното Писание. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, 189-201 с. ISBN 978-619-7221-04-6 София


 Разглежда се състоянието на съвременния свят, секуларният начин на живот и осветляването му през призмата на Свещеното Писание.
  Доклад
 секуларизъм, Свещено Писание, християнство, демокрация, монархия, теокрация


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12232
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/