За вярата и неверието в съществуването на Бога. Сп. „Свет“, кн. 4, 2013, с. 4-15, ISSN 1313 - 9320


Киров, Димитър (2013) За вярата и неверието в съществуването на Бога. Сп. „Свет“, кн. 4, 2013, с. 4-15, ISSN 1313 - 9320 София


 Поставен е въпросът за състоянието на вярата на съвременния човек, неговите колебания и търсения. Разглеждат се теизмът, атеизмът и агностицизмът.
  Статия
 вяра, неверие, теизъм, агностицизъм, пантеизъм


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12231
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/