Историята и Откровението в библеистиката (В светлината на съвременната дискусия). В сб. (доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ „Св. Кирил и Методий“, състояла се на 17-18 октомври, 2011 г. в гр. Велико Търново), Теология и социум. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р архимандрит Авксентий/Делипапазов, доц. д-р Мариян Б. Стоядинов, Доц. д-р Светлозар М. Влайков, доц. д-р Свилен М. Тутеков, доц. Миглена Л. Прашкова. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2013, 13-49 с. ISBN 978-954-9272-16-7. COBISS.BG-ID 1258134244


Киров, Димитър (2013) Историята и Откровението в библеистиката (В светлината на съвременната дискусия). В сб. (доклади от научна конференция с международно участие по случай двадесетата годишнина от основаването на Православния богословски факултет към ВТУ „Св. Кирил и Методий“, състояла се на 17-18 октомври, 2011 г. в гр. Велико Търново), Теология и социум. Редакционна колегия: Доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. д-р архимандрит Авксентий/Делипапазов, доц. д-р Мариян Б. Стоядинов, Доц. д-р Светлозар М. Влайков, доц. д-р Свилен М. Тутеков, доц. Миглена Л. Прашкова. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2013, 13-49 с. ISBN 978-954-9272-16-7. COBISS.BG-ID 1258134244 София


 Разглежда се Откровението в историята, неговият надисторически, метафизически характер. Православен отговор на историко-критическия подход към Откровението.
  Доклад
 Откровение, история, детерминизъм, актуализиране, духовен опит


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12230
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/