Православният етос в глобалния свят. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев. София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2011, т. 4, 158-176 с. ISBN 978-954-92528-4-2.COBISS.BG-ID 1235656932. Публикацията е преработен вариант на доклад изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Оригиналната публикация Православный этос в глобальном мире може да се открие: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html


Киров, Димитър (2011) Православният етос в глобалния свят. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев. София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2011, т. 4, 158-176 с. ISBN 978-954-92528-4-2.COBISS.BG-ID 1235656932. Публикацията е преработен вариант на доклад изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Оригиналната публикация Православный этос в глобальном мире може да се открие: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html София


 Разглежда как се приема Православието в съвременния свят, предизвикателствата пред него, как то бива приемано от другите християни и секуларната среда, проблемите вяра и разум.
  Студия
 православие, етос, секуларизация, глобализация


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12228
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/