Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия. Сп. Слово и образ, 2011, кн. 3, 3-18 с. Print ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245102820


Киров, Димитър (2011) Библейското богословие в светлината на съвременната научна дискусия. Сп. Слово и образ, 2011, кн. 3, 3-18 с. Print ISSN 1313-8022. COBISS.BG-ID 1245102820 Велико Търново


 Разглежда се съвременното състояние на библейското богословие, неговото разбиране в римокатолическата църква; православната му идентичност.
  Студия
 библеистика, авторитет, втори ватикански събор, Свещено Писание


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12226
 Димитър Киров

1. Стойчев, свещ. Теодор Богословие на Новия Завет. Актуални проблеми. Рецензент: проф. Емил Трайчев, София, Издателство „Изток-Запад“, 2014, 326 с. ISBN 978-954-321-396-2 – с. 199. COBISS.BG-ID 1266053604

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/