Единството на вярата – средство за лечение на деградиралото общество. Сб. Нравствената деградация. Патриотични семинари, (доклади от научния семинар Нравствената деградация, проведен в гр. Русе на 11 юни 2011 г.), Съставител и научен редактор проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК Ахат, 2011, 179-194 с. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID 1238374372


Киров, Димитър (2011) Единството на вярата – средство за лечение на деградиралото общество. Сб. Нравствената деградация. Патриотични семинари, (доклади от научния семинар Нравствената деградация, проведен в гр. Русе на 11 юни 2011 г.), Съставител и научен редактор проф. д-р Петър Иванов, Русе, ИК Ахат, 2011, 179-194 с. ISBN 978-954-9664-41-6. COBISS.BG-ID 1238374372 Русе


 Вярата се разглежда като основа за възраждане и изграждане на ценностната система на българското общество. Грамотната, образованата вяра е средството за излекуването му.
  Доклад
 вяра, ценности, поквара, разложение, лечение


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12225
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/