Кънчева, Е. Стратегия за успешна първа кариера я областта на спорта. уч. помагало,Велико Търново, 2006, изд. ЕТ "Йотов-48", ISBN 954-90543-4-9,


Кънчева, Елена (2006) Кънчева, Е. Стратегия за успешна първа кариера я областта на спорта. уч. помагало,Велико Търново, 2006, изд. ЕТ "Йотов-48", ISBN 954-90543-4-9, В. Търново, 2006, изд. ЕТ "Йотов-48", ISBN 954-90543-4-9


 В предлагания материал са представени отговорите на редица въпроси, които си задава в процеса на следването бъдещия, млад спортен педагог и други въпроси насочени към всички, които, търсейки си работа, се сблъскват с подобни проблеми.
  Учебник / Учебно помагало
 кариера, спортен педагог, треньор
 Издадено
  12221
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/