Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев, проф. дфн Цветан Теофанов, София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2010, 139-171 с. ISBN 978-954-92528-2-8. COBISS.BG-ID 1235656932


Киров, Димитър (2010) Проблеми и възможности за юдео-християнски диалог. В сб.: Библия-Култура-Диалог (текст от участие в научноизследователския проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз“. Проектът е премиран в Национален конкурс „Идеи“ при Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Документална справка: Договор вх. № Д002 – 2/21.01.09 на Министерството на образованието и науката и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, № ID 01.136. Рецензент на проекта е проф. дин Георги Бакалов, научно-технически сътрудник д-р Ивайло Найденов), Съставителство и научна редакция: проф. д-р Славчо Вълчанов, проф. д-р Антоний Хубанчев, проф. дфн Цветан Теофанов, София: Издателство институт „Библия-култура-диалог“, 2010, 139-171 с. ISBN 978-954-92528-2-8. COBISS.BG-ID 1235656932 София


 Разглежда възможностите и състоянието на юдеохристиянския диалог в момента. Аналазират се различните пречки и достижения.
  Студия
 диалог, холокост, Църква, юдаизъм, богословие


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12220
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/