Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката (Сборникът обобщава резултатите от проведената през май 2009 г. научна конференция със същото заглавие и е включен в изследователски проект при катедра „Философия“ и Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ), Съставители: проф. дфн Валентин Канавров и доц. д-р Георги Донев; Рецензенти: проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Николай Обрешков, доц. д-р Димитър Денков), Благоевград: без посочено издателство, 2009, 428-447 с. ISBN 978-954-5. COBISS.BG-ID 1234757604


Киров, Димитър (2009) Словото Божие като Откровение. В сб.: Трансцендентални езици на метафизиката (Сборникът обобщава резултатите от проведената през май 2009 г. научна конференция със същото заглавие и е включен в изследователски проект при катедра „Философия“ и Центъра за немски идеализъм към Философския факултет на ЮЗУ), Съставители: проф. дфн Валентин Канавров и доц. д-р Георги Донев; Рецензенти: проф. д-р Христо Тодоров, доц. д-р Николай Обрешков, доц. д-р Димитър Денков), Благоевград: без посочено издателство, 2009, 428-447 с. ISBN 978-954-5. COBISS.BG-ID 1234757604 Благоевград


 Словото Божие се разглежда като Откровение. Анализира се неговото разбиране в палестинската, александрийската традиции и Филон Александрийски, в Стария и Новия Завети.
  Студия
 Откровение, слово, давар, амар, тайнство, боговдъхновеност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12219
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/