Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1125114084


Киров, Димитър (2009) Слово и образ, сп. Слово и образ, В. Търново, 1/2009, с. 3-7 ISSN 1313-8022, COBISS.BG-ID 1125114084 Велико Търново


 Изяснява как се използват словото и образът в православната богослужебна практика, съотнесени към заглавието на новото списание
  Статия
 слово, образ, Бог, творение, иконопис


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  12217
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/