Няголова М. Възгледите за душата през епохата на Елинизма


Няголова, Марияна (2005) Няголова М. Възгледите за душата през епохата на Елинизма Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново


 
  Монография
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12210
 Марияна Няголова

1. Живко Карапенчев, Николина Йорданова (2006) Индивидуалистичните и онтологичните тенденции в разбиранията за психиката през елинистичната епоха - модел на съвременната научна психология. Педагогически алманах. Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 2006, Том 14, брой 1, с. 299 - 302.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/