Nyagolova M. D. Geographical approach to the investigation of the regional History of Psychology in Bulgaria. Наука и савременни универзитет 6. Философски факултет Ниш. Книга резюмеа. Главни и отговорни уредник проф. др. Бояна Димитриевич. 127 – 128.


Няголова, Марияна (2016) Nyagolova M. D. Geographical approach to the investigation of the regional History of Psychology in Bulgaria. Наука и савременни универзитет 6. Философски факултет Ниш. Книга резюмеа. Главни и отговорни уредник проф. др. Бояна Димитриевич. 127 – 128. Ниш


 
  Доклад
 
 Издадено
  12208
 Марияна Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/