Поетика на пространството в пиесата „Горски дух” на А. П. Чехов”


Няголова, Наталия (2011) Поетика на пространството в пиесата „Горски дух” на А. П. Чехов” „Светът на словото”, Сборник в чест на проф. Николай Даскалов, В. Търново, 2011, с.217-224ISBN 978-954-524-775-0 COBISS.BG-ID 1238056420


 
  Статия
 
 Издадено
  12202
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/