Предметният код в драматургията на А. П. Чехов


Няголова, Наталия (2007) Предметният код в драматургията на А. П. Чехов Автореферат на дисертация, С., 2007, 26 с.COBISS.BG-ID 1230846180


 
  Дисертация
 
 Издадено
  12200
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/