Семантика кабинетного интерьера в драматургии А. П. Чехова


Няголова, Наталия (2007) Семантика кабинетного интерьера в драматургии А. П. Чехова “Интериорът във фолклора, литературата/ културата, под ред. на Д. Чавдарова, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, с. 89 – 97. ISBN 978-954-577-451-5 COBISS.BG-ID 1228417508


 
  Статия
 
 Издадено
  12198
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/