Опредметеното време (Темпорални проекции на вещта в драматургията на А. П. Чехов (“Три сестри”)


Няголова, Наталия (2007) Опредметеното време (Темпорални проекции на вещта в драматургията на А. П. Чехов (“Три сестри”) Филологический сборник, II, В. Търново – Твер, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, с. 87 – 90. ISBN 978-954-524-609-8 COBISS.BG-ID 1228273380


 
  Статия
 
 Издадено
  12197
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/