Детайл – знак – телесен код – еротика (“Крадецът на праскови” в литературата и киното)


Няголова, Наталия (2007) Детайл – знак – телесен код – еротика (“Крадецът на праскови” в литературата и киното) “Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на сърби и българи”, Универзитет у Нишу, Ниш, 2007, с. 137 – 153.


 
  Статия
 
 Издадено
  12195
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/