Активизация на творческата дейност на студентите от педагогическите факултети като необходима компонента на подготовката им за професионално-педагогическа дейност


Маринова, Виолета (2001) Активизация на творческата дейност на студентите от педагогическите факултети като необходима компонента на подготовката им за професионално-педагогическа дейност Международна юбилейна научна конференция, Шуменски университет


 
  
 
 
  1219
 Виолета Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/