“Ужасно жарко в России...” (За една група мотиви в драматургията на А.П.Чехов)


Няголова, Наталия (2006) “Ужасно жарко в России...” (За една група мотиви в драматургията на А.П.Чехов) “Филологический сборник””, съвм. изд. на ВТУ и ТверГУ, В. Търново – Тверь, 2006, с. 139 –144.


 
  Статия
 
 Издадено
  12189
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/