Семантический ряд карта-картина-картограмма в драматургии А. П. Чехова


Няголова, Наталия (2006) Семантический ряд карта-картина-картограмма в драматургии А. П. Чехова “Поэтика и лингвистика”, Тверь, 2006, с.59 – 61.


 
  Статия
 
 Издадено
  12188
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/