Въстанието от 1876 г. и историческото развитие на българите и Европа. - Сборник с доклади от Национална научна конференция „140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновския манастир“, 13.05.2016 г. Фабер, 2016, с. 13-36. ISBN 978-619-00-0540-7


Петков, Петко (2016) Въстанието от 1876 г. и историческото развитие на българите и Европа. - Сборник с доклади от Национална научна конференция „140 години Априлско въстание и Априлска епопея при Дряновския манастир“, 13.05.2016 г. Фабер, 2016, с. 13-36. ISBN 978-619-00-0540-7


 Анализ за развитието на българското националноосвободително движение през ХІХ в. и мястото и значението на Априлското въстание в него.
  Доклад
 Априлско въстание, българско националноосвободително движение, Кримска война, Парижки договор, велики сили
 Издадено
  12186
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/