Издръжката на българското православно духовенство в Княжество България. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том I. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с. 189-221. ISSN 2534-9244


Петков, Петко (2016) Издръжката на българското православно духовенство в Княжество България. - Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания. Том I. Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с. 189-221. ISSN 2534-9244


 Стопанско-исторически анализ на финансирането на православното духовенство от създаването на Екзархията до началото на ХХ век
  Статия
 Екзархия, финансиране, Екзархийски устав, Княжество България
 Издадено
  12185
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/